Natuurlijk heeft ook de ISV nadelige gevolgen van de Corona pandemie sinds begin 2020.

Er is een continue stroom van informatie vanuit de overheden en sportbonden met ons gedeeld.

Het sporten was tijdelijk opgeschort, maar sinds september wordt er, onder strikte voorwaarden, weer getraind.

We vragen van al onze sporters om thuis te blijven bij verdenking van besmetting (koorts, hoesten, misselijkheid etc).

Tijdens het sporten en in de kantine wordt de 1,5 meter nageleefd en moet men elkaar daar op blijven attenderen.

Iedereen gebruikt alleen zijn/haar eigen materiaal.

Verder houden we een presentielijst bij voor eventueel later contactonderzoek.

 


 

Het is duidelijk dat door de corona problemen het ISV Bestuur in 2020 nog niet bij elkaar is gekomen. Natuurlijk is er veel gemaild en gebeld.

Dan ging het met name om de problemen bij het Twentebad (alweer verbouwingen) en de verhuur van de maandagavonden.

De gemeente had een probleem om het orkest Cecilia te laten repeteren in hun oude ruimte.

Onze zaal voldoet natuurlijk perfect (!) om 45 mensen, op afstand, te herbergen.

Dat betekent wel dat we het komende jaar geen zaal hebben op de maandag, maar ook dat het ons een huur-besparing van ca. € 2.300,- oplevert.