aanw.: Albert, Elles, Ricky, Bennie, Anton, Stef, Gretha en Ben.

afw.zk: Willie

 

19:30 Opening.

Notulen vorige vergadering goedgekeurd.

n.a.v 

- NZP zwemlicentie: Elles, Anke en Jan gaan voorbereiden en met aanvulling van gegevens zwembad (Ben) de checklist afmaken.

- De VrijeSchutter: bericht/uitleg van gemeente verzekerd dat het veld ‘normaal’ wordt verhuurd en dat de nabijgelegen sporthal tijdelijk door hun verhuurd mag worden.

- Akzo-veld (schutters) is momenteel omgeploegd wegens de aanleg van diverse buizen, maar is voor het buitenseizoen weer hersteld.

- Te vaak blijft er sportmateriaal van de echool achter in dekaal. Hierdoor kan er door ons ’s avonds niet normaal gesport worden. Anton neemt contact op met nieuwe directrice school.

- Het zwembadrooster voor het nieuwe seizoen is geregeld met het Twentebad. Geen wijzigingen.

- Collecte 2018 is aangevraagd bij gemeente: 21-26 mei.

- Willie ​heeft aangegeven zorg​ te dragen voor de horecavergunning als Gerrie er mee gaat stoppen.

- Verwarming zaal is al weken kapot, ondanks herhaaldelijk melden. Wordt in de 2e week januari vervangen.

- Er zijn schoonmaak-vrijwilligers gevonden voor de jaarlijkse grote beurt in de kantine.

- Bij de volgende ALV zullen Ricky en Ben 25 bij de club zijn. 

- Er is dit jaar geen ‘vrijwilliger van het jaar’.

- Stef neemt de begroting door en hoewel de balans zo’n E 1.438,- negatief aangeeft, is er nog wel voldoende saldo binnen de ISV. Omdat de bankrente momenteel nihil is zal er   worden gekeken hoe we beter kunnen ‘beleggen’.

- We moeten aandacht besteden aan TwenteActief, welke een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten onderhoud. 

- Toekomstige subsidies kunnen lager gaan uitvallen, nu meer verenigingen in dezelfde 

  vijver mogen vissen. Overleg gemeente in januari.

 

De ALV is vastgesteld op 10-01-2018, aanvang 19:30. 

Suze Westerhof ontvangt eigen uitnodiging; de rest via de commissies.

 

20:30 sluiting

 

Gevolgd door een bestuur+commissievergadering

 

Bertus, Carla en Gerrit-Jan schuiven aan. 

In het kort worden hun de bovenende punten (incl. begroting) voorgelegd. 

Bertus geeft nog aan dat het kantinewerk hun te zwaar wordt. Willie heeft de papieren, de schoonmaak wordt geregeld. Oproep om nu al vast de collectanten te gaan verzamelen. Uitzoeken wat er gebeurt met het ophalen van de vuilnis (Ganzewinkel?).

 

21:10 sluiting