ALV 8 januari 2020

 

Het afgelopen jaar zijn we 6 keer regulier als bestuur bij elkaar geweest om de lopen de zaken te bespreken.

Daarnaast waren er diverse ingelaste overleggen.

 

De grootste tegenslag was natuurlijk het onverwachte overlijden van Ricky op 14 juni. Zij heeft jarenlang deelgenomen in het ISV bestuur.

Daar had ze vaak een uitgelezen mening over de gang van zaken, een groot gevoel voor eerlijkheid en grote inzet voor het behouden van de ISV.

 

Gedurende het jaar werd duidelijk dat Jan Westra haar taak binnen het bestuur zou willen overnemen en hij is sinds november officieus lid.

Bij de wisseling/herkiezing van bestuur zouden we hem ook graag willen voordragen.

 

Een van de zaken die dit jaar speelde was natuurlijk de stopzetting van de gemeentelijke subsidie.

Konden we voorheen nog jaarlijks op ca. €10.000 rekenen, nu moeten we ‘met de billen bloot’ om aan te tonen dat de ISV extra geld nodig heeft.

Omdat we een invaliden vereniging zijn zijn de algemene subsidieregels aangepast. En na veel overleg en bijstand van Boudewijn Timmermans hopen we toch op een jaarlijkse vergoeding van zo’n €5.000,-

 

Verder waren er perikelen rond het gebruik van het zwembad. De verbouwing verliep niet geheel als gepland, waardoor onze zwemmers in de problemen kwamen. Diverse mails richting de beheerder hebben echter weinig uitgehaald. Dit resulteerde in een maand niet zwemmen en teruggave van contributie. Het grootste struikelblok was de wijze van communiceren vanuit het Twentebad: we moeten zelf alle social media bijhouden om wijzigingen door te krijgen.

 

Er is een initiatief van de Hengelose gymnastiekvereniging om aan de Sportdrienelaan een groot, nieuw complex te bouwen. Hierdoor zouden zij van 8 verschillende locaties naar 1 plek verhuizen. Omdat dit een groot/duur project is, hebben ze meerdere verenigingen gevraagd te participeren. Op dit moment zijn dat er zo’n 15. Ook de Provincie, Gemeente en banken zijn natuurlijk benaderd en het lijkt er op dat ze de zaken rond kunnen krijgen. Ons is gevraagd om mee te doen. Dat zou op termijn kunnen betekenen dat we deze kantine en zaal gaan verlaten en al onze sportactiviteiten in het nieuwe pand uitvoeren. Momenteel zijn we aan het uitzoeken of onze zaal-eisen en rooster-wensen passen in het totale plan en wat daar de kosten van zouden worden. Een stok achter de deur is natuurlijk de onzekerheid over het blijven bestaan van dit gebouw, de toenemende huurlasten voor de Gerststraat en HasselerEs, als ook het slinkend aantal ISV- leden. Er zijn natuurlijk meerdere voor- en nadelen van dit samenwerken te bedenken. We hopen deze tijdig duidelijk te krijgen en definitieve beslissingen aan jullie voor te kunnen leggen.

 

Ondanks de tegenvallende financiële situatie konden we 2019 afsluiten met een kleine - van E45,-. Dit komt mede door de verhuur van de kantine aan Mediant. De hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming staat op dit moment nog niet vast en is in de begroting 2020 niet opgenomen.

Dank aan de heren Westra en Steggink voor de kascontrole en het daarmee het in orde bevinden van het werk van Stef.

 

Aftredend en herkiesbare bestuursleden zijn Ellis, Anton en Stef, welke unaniem zijn herkozen. We verwelkomen Jan Westra binnen het bestuur.

 

We zijn voornemens om half mei een open dag voor de ISV te organiseren.

Verder is er van 12-18 april de jaarlijkse collecte waar we de inzet van allen bij verwachten.