De jaarlijkse Algemene LedenVergadering was op 10-01-2018.

Enige onduidelijkheid omtrent de aanvangstijd zorgde voor een rommelig begin.

​Uiteindelijk zijn we met 32 leden (incl.bestuur) gestart om:​ 

 

20:00 Opening met een minuut stilte voor de afgelopen jaar overleden leden.

Kort jaarverslag 2017 van bestuurswerkzaamheden in 2017. Hierover waren verder geen vragen of opmerkingen.​

De penningmeester geeft uitleg over de balans en begroting 2018. Hij legt de financieel moeilijke positie van de ISV uit. Ook geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.

Met dank aan de de heren die al jaren de kascontrole uitvoeren!

Oproep om alvast de collectanten te verzamelen: erg hard nodig gezien de lage inkomsten, verhoogde huren en verminderd ledental (ca 150).

Daar er zich geen nieuwe bestuurskandidaten hebben gemeld is het voltallige bestuur nog in functie.

Er waren speldjes en bloemen voor jubilarissen (Ricky en Ben, beiden 25 jaar lid).

Rondvraag leverde geen bijzonderheden 

Sluiting ​om 20:30 ​

Waarna de nieuwjaarsreceptie losbarstte...