2020

Natuurlijk heeft ook de ISV nadelige gevolgen van de Corona pandemie sinds februari '20.
Er is sindsdien continue stroom van informatie vanuit de overheden en sportbonden met ons gedeeld.
Het sporten was tijdelijk opgeschort, maar sinds september werd er, onder strikte voorwaarden, weer getraind.
We vragen van al onze sporters om thuis te blijven bij verdenking van besmetting (koorts, hoesten, misselijkheid etc).
Tijdens het sporten en in de kantine wordt de 1,5 meter nageleefd en moet men elkaar daar op blijven attenderen.
Iedereen gebruikt alleen zijn/haar eigen materiaal.
Verder houden we een presentielijst bij voor eventueel later contactonderzoek.


 2021

Helaas is aan het begin van 2021 weer een lockdown ingegaan en konden we beperkt tussen mei en december sporten.

Het is duidelijk dat door de corona problemen het ISV Bestuur in de afgelopen periode nauwelijks bij elkaar is gekomen. Natuurlijk is er wel gemaild en gebeld.
Dan ging het met name om de problemen bij het Twentebad (alweer verbouwingen) en de verhuur van onze gymzaal op de maandagavonden.
De gemeente had een probleem om het orkest Cecilia te laten repeteren in hun oude ruimte.
Onze zaal voldoet natuurlijk perfect (!) om 45 mensen, op afstand, te herbergen.
Dat betekent wel dat we het komende jaar geen zaal hebben op de maandag, maar ook dat het ons een forse huurbesparing oplevert.

Helaas hebben we, mede door de pandemie, ook dit jaar geen collecte kunnen lopen.

Eind van dit jaar zijn veel mensen inmiddels voldoende (booster) gevaccineerd en we hopen weer in 2022 te kunnen beginnen.


 2022

In februari dit jaar was het aantal besmettingen zo laag en het aantal gevaccineerden groot genoeg om alle beperkende maatregelen op te schorten.
Dat betekende dat we weer met z'n allen konden sporten!
Wel hebben enkele bestuursleden nog te kampen met de naweeën van eerdere besmetting en onze voorzitter trad in dit jaar af wegens zijn gezondheid.