Sinds de beginjaren (1971) kent Hengelo de ISV: een sportvereniging voor mensen, die niet meer bij de valide sportverenigingen mee konden / mochten doen. 

Vaak hadden ze een heel revalidatietraject afgelegd en wilden met hun beperking op een of andere manier toch kunnen sporten. De ISV heeft tot doel om deze mensen in een veilige omgeving te laten sporten, onder deskundige begeleiding en tegen de laagst mogelijke contributies.

Met name de laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan het geïntegreerd sporten. Dat wil zeggen dat ook valide sporters meetrainen. Dus niet alleen de gehandicapte komt sporten, maar doet dit samen met de partner, familie en vrienden.

De takken van sport, waar dit reeds vele jaren bij mogelijk is, zijn handboogsport (geïntegreerde wedstrijden tot en met NK) en tafeltennis (er wordt meegespeeld in de valide N.T.T.B.-competitie).

Doordat veel invaliden met een beperkt budget rekening moeten houden, leunt de ISV deels op giften en begunstigers; ze krijgt steun van de gemeente Hengelo. De contributie kan hierdoor zeer laag blijven!

Een ieder, die graag bij de ISV wil sporten, is van harte welkom!

De ISV is een zgn. ANBI vereniging (Algemeen Nut Beogende Instelling)*. 

 

  

Met dank aan Ruud van der Wal, Radio TV Hengelo.

 


 

Natuurlijk heeft ook de ISV nadelige gevolgen van de Corona pandemie sinds begin 2020.

Het sporten was tijdelijk opgeschort, maar sinds september wordt er, onder strikte voorwaarden, weer getraind.

We vragen van al onze sporters om thuis te blijven bij verdenking van besmetting (koorts, hoesten, misselijkheid etc).

Tijdens het sporten en in de kantine wordt de 1,5 meter nageleefd en moet men elkaar daar op blijven attenderen.

Iedereen gebruikt alleen zijn/haar eigen materiaal.

Verder houden we een presentielijst bij voor eventueel later contactonderzoek.

 


 

(*) Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang.
Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.
Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.
Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels.
En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.