Van uw trainer/begeleider heeft u waarschijnlijk al een inschrijfformulier ontvangen.

Zo niet, dan kunt onderstaande afdrukken en invullen                                                                                                                                                                                                  

 

Bewijs van inschrijving

 

Naam                                ………………………………………………………………………………….

Voorletters                        ………………………………………………………………………………….

Voornaam                         ………………………………………………………………………………….

Geboortedatum                ………………………………………………………………………………….

Adres                               ………………………………………………………………………………….

Postcode/huisnr.              …….......……………………………………………………………………….

Woonplaats                      ………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer               ………………………………………………………………………………….

E-mailadres                       ………………………………………………………………………………….

Inschrijven per                 ………………………………………………………………………………….

Betaling per                       Maand / Kwartaal / Jaar                               (omcirkel)

 

De contributie wordt automatisch door de penningmeester van uw rekening afgeschreven.

U dient hiervoor bijgevoegde machtiging in te vullen en mee te sturen met het bewijs van inschrijving.

Het maandbedrag is voor leden tot 16 jaar €14,- en senioren 15,- .

 

Van ISV zwemmers zien we graag een doktersattest, waarin aangetoond wordt dat het inderdaad een handicap betreft.

Dan geldt de hierbovenstaande contributie.

Voor niet-gehandicapte zwemmers wordt de contributie €20,- resp. €22,50.

Voor het behalen van een A-B-C zwemdiploma wordt een vergoeding gevraagd.

Ik wil me aansluiten bij de volgende tak van sport binnen de ISV:

    O     Zwemmen
    O     Handboogschieten
    O     Borstelschuiven
    O     Rolstoelbasketbal
    O     Tafeltennis

                      Datum                                  …………………………………………

 

                     Handtekening                         …………………………………………

 (bij minderjarigheid handtekening van ouder of voogd)

 

Wilt u dit inschrijfformulier tesamen met de doorlopende SEPA-machtiging opsturen naar

Penningmeester I.S.V. Hengelo e.o.

T.a.v. de heer S.H.W. de Wit

Lyonstraat 20