Sinds de beginjaren (1971) kent Hengelo de ISV: een sportvereniging voor mensen, die niet meer bij de valide sportverenigingen mee konden / mochten doen.
Vaak hebben ze al een heel revalidatietraject afgelegd en willen met hun beperking op een of andere manier toch kunnen sporten.

De ISV heeft tot doel om deze mensen in een veilige omgeving te laten sporten, onder deskundige begeleiding en tegen de laagst mogelijke contributie.
Sinds het begin van deze eeuw wordt er landelijk veel aandacht geschonken aan het geïntegreerd sporten.
Dat wil zeggen dat we samen trainen met valide sporters. Dus niet alleen de gehandicapte komt sporten, maar doet dit samen met de partner, familie en/of vrienden.
De 'invalide sporter' is natuurlijk te vervangen door 'sporter met een handicap'.
Sommige mensen hebben namelijk een (tijdelijke) beperking, maar voelen zich echt niet gehandicapt!


De ISV is een omni-vereniging waar meerdere takken van sport zijn ondergebracht.
In de beginjaren kenden we nog Zitvolleybal en Goalbal (visueel gehandicapten), maar op dit moment hebben we 5 onderdelen.
De takken van sport, waarbij geïntegreerd sporten al vele jaren in landelijke competities mogelijk is, zijn het Handboogschieten (geïntegreerde wedstrijden tot en met het Nederlands Kampioenschap) en Tafeltennis (N.T.T.B.-competitie).
Het Rolstoelbasketbal is met name bedoeld voor de groep gehandicapten en met dit onderdeel doet de ISV landelijk mee aan de top!
Bij ISV Zwemmen richten we ons met name op recreatie, hoewel we ook opleiden voor het landelijk ABC zwemdiploma!
Het Borstelschuiven is een bijzondere sport, ontstaan na de WO-II en ten behoeve van gewonde militairen. Een in Nederland weinig bekende sport, maar in Duitsland is een levendige competitie.

Doordat veel invaliden met een beperkt budget rekening moeten houden, leunt de ISV deels op giften en begunstigers; ze krijgt daarbij steun van de gemeente Hengelo.
In bepaalde gevallen betaalt de gemeente de contributie van een lid vanuit een sportfonds. De contributie kan hierdoor zeer laag blijven!
Gelukkig kennen we vrienden en familie die onze vereniging willen steunen of kunnen we participeren in winkel- sponsor acties of van de Rabobank.

We zullen je niet vanaf dag 1 opzadelen met een lidmaatschap.
Train mee, maak contact met andere leden en als het 'klikt' volgt het lidmaatschap vanzelf!
Een ieder, die graag bij de ISV wil sporten, is van harte welkom!

 

 


 

De ISV zorgt dat al haar trainers/begeleiders en bestuursleden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben.
De vereniging richt haar inzet op het algemeen belang, niet op winst maken en wil voldoen aan integriteitseisen.
Het bestuur beslist niet over het geld alsof het privé-vermogen is en voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels.