Sinds de beginjaren (1971*) kent Hengelo de ISV: een sportvereniging voor mensen, die niet meer bij de valide sportverenigingen mee konden / mochten doen.
Vaak hebben ze al een heel revalidatietraject afgelegd en willen met hun beperking op een of andere manier toch kunnen sporten.

De ISV heeft tot doel om deze mensen in een veilige omgeving te laten sporten, onder deskundige begeleiding en tegen de laagst mogelijke contributies.
Sinds het begin van deze eeuw wordt er landelijk veel aandacht geschonken aan het geïntegreerd sporten. Dat wil zeggen dat valide sporters meetrainen.
Dus niet alleen de gehandicapte komt sporten, maar doet dit samen met de partner, familie en/of vrienden.
De takken van sport, waarbij dit al vele jaren in landelijke competities mogelijk is, zijn het Handboogschieten (geïntegreerde wedstrijden tot en met het Nederlands Kampioenschap) en Tafeltennis (N.T.T.B.-competitie).
Rolstoelbasketbal is met name bedoeld voor de groep gehandicapten en ons Zwemmen richt zich met name op recreatie, hoewel we ook opleiden voor het zwemdiploma's ABC.
Het Borstelschuiven is een bijzondere sport, ontstaan na de WO-II en ten behoeve van gewonde militairen. Een in Nederland weinig bekende sport, maar in Duitsland is een levendige competitie.

Doordat veel invaliden met een beperkt budget rekening moeten houden, leunt de ISV deels op giften en begunstigers; ze krijgt steun van de gemeente Hengelo. In bepaalde gevallen betaalt de gemeente vanuit een sportfonds. De contributie kan hierdoor zeer laag blijven! Gelukkig kennen we vrienden en familie die onze vereniging willen steunen.

Vaak mogen we meedoen aan buurt sponsor acties; zoals ook dit jaar bij de Supermarkt en de Rabobank.

We zullen je niet vanaf dag 1 opzadelen met een lidmaatschap. Train mee, maak contact met andere leden en als het 'klikt' volgt het lidmaatschap vanzelf!

Een ieder, die graag bij de ISV wil sporten, is van harte welkom! klik op logo: ISV op YouTube 

(*) We bestonden in 2021 dus 50 jaar !
Helaas konden we door de corona pandemie niet het feest vieren dat we voor ogen hadden.

 


 

De ISV is een zgn. ANBI vereniging (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voor al onze trainers/begeleiders vragen we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang.
Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.
Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.
Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels.
En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.