Van uw trainer/begeleider heeft u waarschijnlijk al een inschrijf- en machtigingformulier ontvangen.
Zo niet, dan kunt onderstaande downloaden, afdrukken en invullen.
De contributie wordt automatisch door de penningmeester van uw rekening afgeschreven.
U dient hiervoor bijgevoegde SEPA machtiging in te vullen en mee te sturen met het bewijs van inschrijving.
Het maandbedrag is voor leden tot 16 jaar €14,- en senioren 15,- .
Van ISV zwemmers zien we graag een doktersattest, waarin aangetoond wordt dat het inderdaad een handicap betreft.
Dan gelden de bovenstaande contributies. Anders (niet-gehandicapte zwemmers) wordt de contributie €20,- resp. €22,50

Voor het behalen van een A, B of C zwemdiploma wordt een aparte vergoeding gevraagd.

Wilt u dit inschrijfformulier samen met de doorlopende SEPA-machtiging afgeven aan de trainer of opsturen naar:

Penningmeester I.S.V. Hengelo e.o
T.a.v. de heer S.H.W. de Wit
Lyonstraat 20, 7559 KL Hengelo.

Natuurlijk kunt u uw lidmaatschap opzeggen, maar houdt rekening met een opzegtermijn van 3 maanden, ingaand op de eerst volgende maand.
Dit doet u door het direct door te geven (telefonisch of mail) aan bovengenoemde penningmeester, maar niet via uw trainer(s).
Open Inschrijf Formulier